دستگاه خودپرداز

مرد ها چطور از دستگاه خودپرداز استفاده میکنن :

1: پارک ماشین
2: رفتن به جلوی خودپرداز
3:وارد کردن کارت
4:وارد کردن رمز
5:گرفتن پول
6:سوار شدن به ماشین و دور شدن

طریقه استفاده خانوم ها از دستگاه خودپرداز :

1:پارک کردن ماشین
2:چک کردن آرایش
3:خامونش کردن ماشین
4:چک کردن آرایش
5:رفتن به جلوی خودپرداز
6:گشتن به دنبال کارت داخل کیف
7: وارد کردن کارت
8:زدن دکمه “Cancel”
9: گشتن داخل کیف به دنبال تکه کاغذی که رمز روش نوشته شده
10:وارد کردن کارت
11:وارد کردن رمز
12:گرفتن پول
13:رفتن به داخل ماشین
14:چک کردن آرایش
15: استارت زدن ماشین
16: حرکت
17:توقف
18: دویدن به سمتبه خودپرداز
19:گرفتن کارت (نکته آموزشی : خودپرداز بعد از 5 دقیقه کارت رو میکشه داخل )
20: برگشت به ماشین

21:چک کردن ارایش
22: استارت زدن ماشین
23:چک کردن آرایش
24:حرکت تا 2-3 کیلومتر
25:خواباندن ترمز دستی

منبع:http://www.parsijoke.com/?p=218

نظر بدهید

اس ام اس جوک خفن با افتخار قدرت‌گرفته از پوسته سیمپلا طراحی‌شده توسط فو. قدرت‌گرفته از وردپرس